Üzleti ügyfeleknek

Menedzserszűrés

Foglalkozás egészségügy

Magyarországon a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást az Alkotmányon alapulva a munkavédelmi törvény általános munkavállalói jogként biztosítja, illetőleg munkáltatói kötelezettségként írja elő. Teljes finanszírozása a munkáltatót terheli, keretében orvosi tevékenységet foglalkozásorvostan-szakorvos végezhet.
Hazánkban minden természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, amennyiben az ehhez szükséges feltételeknek megfelel, működtethet foglalkozás-egészségügyi szolgálatot. 

Az üzemorvos sokrétű feladatait törvények szabályozzák. Meghatározza az ellátott dolgozók foglalkozás egészségi osztályokba sorolása, életkora, neme, állampolgársága, stb. A dolgozók egészségének ellenőrzése, szűrővizsgálatok, szükség szerint gondozás, védőoltás, sürgősségi vényírás a rendelőben történik, az esetleges munkahelyi megterhelés, ill. munkakörnyezet vizsgálata, felvilágosítás, oktatás - rendelőn kívüli tevékenység. 

Intézményünkben a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást az elvárható gondossággal és alapossággal dr. Tóth Brigitta belgyógyász és foglalkozás-orvos látja el. Az alapszolgáltatás keretében elvégzi a 27/1995 NM rendeletben (valamint képernyős munkahely esetén a 50/1999 rendelet; biológiai kóroki tényezőknek kitett munkavállaló esetében 61/1999 EüM rendelet) felsorolt összes orvosi tevékenységet, valamint teljesítjük partnereink egyedi kívánságait is. 

Egyéb szolgáltatás:
• Gépjárművezetői alkalmassági vizsgálat
• Belvízi kedvtelési célú, ill. III. és IV. osztályú tengeri vízijármű-vezetői alkalmasság vizsgálata
• Lőfegyvert tartani szándékozó ill. tartó személyek alkalmassági vizsgálata
• Könnyű-és nehéz-gépkezelői alkalmassági vizsgálat

Szűrővizsgálatainkról bővebb felvilágosítást e-mailben(gabamedical@gabamedical.hu) vagy telefonon kérhet
(06 1 416-0886)